แสดง 1 ถึง 10 จาก 83 ผลลัพธ์

#ปีงบประมาณชื่อโครงการแหล่งเงินงบประมาณกลุ่มงานจำนวนเงินที่ขออนุมัติสถานะโครงการ
 
 
 
 
12559โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาสุขภาพและแผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลภักดีชุมพล เงินบำรุงโรงพยาบาลฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์155140.00ดำเนินการสำเร็จ
22559โครงการบูรณาการสารสนเทศเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้าน คปสอ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙เงินบำรุงโรงพยาบาลIT49200.00ดำเนินการสำเร็จ
32559โครงการพัฒนางานประจำทำให้ได้นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 3เงินบำรุงโรงพยาบาลศูนย์คุณภาพ26200.00ดำเนินการสำเร็จ
42559โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการเงินบำรุงโรงพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน10000.00อื่นๆ
52559โครงการพัฒนางาน Long term care คุณภาพเงินบำรุงโรงพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน15000.00อื่นๆ
62559อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปีเงินบำรุงโรงพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน8000.00อื่นๆ
72559โครงการควบคุม ป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2559เงินบำรุงโรงพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน10000.00อื่นๆ
82559โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปเงินบำรุงโรงพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน5000.00อื่นๆ
92559อบรมเชิงปฏิบัติการเด็กนักเรียนวัยใส ไร้พุง ปีงบ 2559เงินบำรุงโรงพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน5000.00อื่นๆ
102559อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปีเงินบำรุงโรงพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน8000.00อื่นๆ