ชื่อโครงการ โครงการ “ สามขวบฟันดี เริ่มต้นที่บ้าน ” โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับแม่และเด็ก
ปีงบประมาณ2559
ชื่อโครงการโครงการ “ สามขวบฟันดี เริ่มต้นที่บ้าน ” โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับแม่และเด็ก
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายทันตกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบรุ่งอรุณ โพธิ์ทิพย์
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ49400.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สิ้นสุดโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2016-02-16 10:05:41