ชื่อโครงการ โครงการผ่าตัดต้อกระจก
ปีงบประมาณ2559
ชื่อโครงการโครงการผ่าตัดต้อกระจก
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายการพยาบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบปัฐมาภรณ์ ครองหมู่
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ417996.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ2016-04-07
วันที่สิ้นสุดโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2016-04-20 11:32:24