ชื่อโครงการ โครงการแข่วงาม กินข้าวแซ่บ
ปีงบประมาณ2559
ชื่อโครงการโครงการแข่วงาม กินข้าวแซ่บ
รายละเอียดโครงการ
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายทันตกรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบญาดา เชษฐ์ศุทยางกูร
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ10200.00
จำนวนเงินที่จ่ายจริง(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่เริ่มทำโครงการ2016-04-01
วันที่สิ้นสุดโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
วันที่สรุปโครงการ(ไม่ได้ตั้ง)
สถานะโครงการดำเนินการสำเร็จ
วันที่บันทึกข้อมูล2016-04-20 11:33:14